Kategorije

Posjetite nas u Zagrebu!

Načini plaćanja:

Obročno do 6 rata:

Jednokratno: 

Sigurnost kupnje garantiraju:Pravila nagradnog natječaja – “Napiši ljubavnu poruku”
4.2.2016.


Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača
Priređivač nagradnog natječaja je Rondo Mondo d.o.o. za trgovinu i usluge, Štefanovečka c. 10, 10 040 Zagreb, Hrvatska; matični broj: 2639351.

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “Napiši ljubavnu poruku”. Nagradni natječaj Rondo Mondo d.o.o. traje od 4. – 13.02.2016. do 18:00 h na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici Rondo Mondo Shop http://www.facebook.com/RondoMondoShop

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u svrhu promocije Rondo Mondo Shop-a.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

1.) Na Rondo Mondo web stranici (http://www.rondoshop.hr/) pronaći ključne riječi označene simbolom ? te od njih sastaviti kreativnu ljubavnu poruku koristeći sveukupno najviše 10 riječi.

2.) Svoju kreativnu ljubavnu poruku, potrebno je poslati na e-mail info@rondoshop.hr najkasnije do 13.2. do 18:00 h.

Ukoliko ne bude točnih odgovora, nagradit će se oni koji su najbliži točnom odgovoru,a koji su najbrže odgovorili.

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju od 4. – 13.02.2016. do 18:00 h automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi jedan najkreativniji odgovor, po izboru žirija.

Također, nakon objave pobjednika potrebno je od istih da ostave osnovne osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail adresu u inboxu odnosno putem poruke na Rondo Shop Facebook stranici.

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim djelatnika Rondo Mondo d.o.o., članova njihove uže obitelji te osoba koje stalno poslovno surađuju s Rondo Mondo.

Dozvoljen je jedan unos po jednoj e-mail adresi/osobi.

Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Iz nagradnog natječaja automatski će se isključiti sudionici koji su nepotpuno unijeli svoje osobne podatke te eventualni duplikati.

Članak 5. - Nagradni fond
Nagradni fond uključuje jednu nagradu:
1.) Chefdini sjeckalica – glavna nagrada u vrijednosti 249kn


Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu ili drugačiju nagradu. Nagrada se ne može zamijeniti za novac.

Članak 6. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Odabir dobitnika nagrada obavit će se 14.02.2016. na Rondo Mondo Facebook stranici. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

Članak 7. - Objava rezultata nagradnog natječaja
Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Rondo Mondo Facebook stranici 14.02.2016.

Članak 8. - Način i rok preuzimanja nagrada
Dobitnik/ca nagrade bit pismeno obavještena elektronskim putem te objavljena i na Rondo Mondo Facebook stranici.

Dobitnik nagradu može preuzeti u sjedištu Priređivača uz predočenje osobne iskaznice. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik potpisuje zapisnik o preuzetim nagradama i s predstavnicima Priređivača se dogovara o načinu isporuke nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od javne objave dobitnika.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradnog natječaja prema dobitniku.

Članak 9. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na Facebook stranici Rondo Mondo.

Članak 10. - Rješavanje spora
U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja “Napiši ljubavnu poruku” nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 11. - Pravila nagradnog natječaja
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici rondoshop.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Članak 12. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti ili izbjeći.

Članak 13.
Sudionici nagradnog natječaja daju privolu da se njihovi osobni podaci (e-mail, ime, prezime, adresa, audio i video zapis) mogu koristiti za objavljivanje pobjednika nagradnog natječaja i slanja novih obavijesti bez naknade. Podaci se čuvaju, a sudionik može zatražiti opoziv privole i brisanje podataka tako da pošalje e-mail na info@rondoshop.hr i zahtjev će biti izvršen brisanjem e-mail adrese.


Rondo Mondo d.o.o. za trgovinu i usluge
Štefanovečka c. 10
10040 Zagreb